CSR

Jsme úspěšní v uskutečňování příležitostí a výzev z business světa. Nezůstáváme však lhostejní ani k našemu okolí  a naše schopnosti využíváme i pro veřejně prospěšné aktivity.  Věříme ve společenskou odpovědnost a že nestačí pouze přispívat finančně, ale že je lepší se zapojit aktivní prací. Tak i konáme.

CSR neznamená sponzorství a podobnou finanční či nefinanční podporu bez přímé akce. CSR znamená začlenění sociální odpovědnosti do organismu společnosti. My jsme se rozhodli, že využijeme naše znalosti a zkušenosti a budeme pomáhat naší vlastní prací.

Již čtvrtým rokem se podílíme se na realizaci Festivalu zdraví a pohody na brněnské přehradě. Letos proběhne v neděli 28. září 2014, ale vždy mu předchází rok práce. U zrodu Festivalu jsme i stáli. Naší úlohou je projektové řízení přípravy a realizace akce a spravujeme celkovou její koncepci. Projektový výbor Festivalu tvoří ředitelé několika brněnských firem a organizací, kteří chtějí přímo svojí prací přispět k rozvoji občanské společnosti. Jde tak o příkladný projekt v rámci CSR.