Začínáme vzdělávání v Pardubickém kraji

2. 10. 2013

Tisková zpráva

V Pardubicích dne 2. 10. 2013

Společnost UTILITY CONSULT, s.r.o. vytvořila vzdělávací program pro Vás, kteří pracujete v odvětví cestovního ruchu a máte zájem si zcela zdarma rozšířit své znalosti a vědomosti.

Stačí se pouze přihlásit do vzdělávacího modulu, který Vás zaujal prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.pk-cestovniruch.cz

V Pardubickém kraji proběhla analýza potřebnosti vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu, která poukazovala na nedostatečnou nabídku kvalitního vzdělávání v této oblasti ze strany vzdělávacích institucí. Na tuto potřebnost zareagovala vzdělávací společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. a začala vytvářet vzdělávací program přímo šitý na oblast cestovního ruchu v našem kraji prostřednictvím realizovaného projektu Kombinované vzdělávání pro pracovníky cestovního ruchu v Pardubickém kraji, CZ.1.07/3.2.13/03.0003.

Zapojte se do vzdělávacího programu, který bude složen z velmi zajímavých modulů s tématy: Základy podnikání v cestovním ruchu, Vytvoření vzdělávacího modulu Marketing v cestovním ruchu, Řízení hotelového a restauračního provozu, Rozvoj a řízení regionální turistiky.

Klíčovou vlastností vytvořeného vzdělávacího programu“, jak říká odborný garant projektu, „bude přizpůsobení se potřebám pracovníků v cestovním ruchu. To v praxi znamená, že celý vzdělávací program bude maximálně efektivní a časově flexibilní pomoci kombinace prezenční a distanční formy výuky, která bude doplněna prvky elektronické výuky, konzultací s odborníky a diskuzním fórem“.

Více informací o vzdělávacím programu najdete na webových stránkách www.pk-cestovniruch.cz

 Logo esf, program OPP