Nepůsobíme jen v Jihomoravském kraji! Vzděláváme i v Karlovarském kraji!

23. 2. 2015

Náš tým odborníků přispěl ke strategickému myšlení manažerů v Karlovarském kraji realizací projektu „Rozvoj strategického myšlení manažerů v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.1.07/3.2.12/04.0031.

Cílem projektu bylo prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, a to vytvořením a pilotním ověřením nových nástrojů vzdělávání manažerů a řídících pracovníků se zaměřením na posilování strategického myšlení.

Do projektu se úspěšně zapojilo 15 osob, z to 8 mužů a 7 žen, které byly členy středního a nejvyššího managementu u svých zaměstnavatelů, či svých obchodních společností. 

V rámci realizace projektu byla vytvořena inovační metodika rozvoje strategického myšlení manažerů, jejíž klíčovou součástí byl i individuální přístup, který byl podpořen jednak testováním, e-learningem, ale i individuálními konzultacemi s odborníkem na strategické myšlení, panem Ing. Antoninem Miliciou, Ph.D., MBA.

Vzdělávací koncept založený na kombinaci testování a e-learningu byl tak maximálně zacílený, adresný, přesný, měřitelný, a tedy i efektivní pro cílovou skupinu manažerů a řídících pracovníků.