UTILITY CONSULT, s.r.o. vzdělává v Pardubickém kraji

9. 7. 2012

Tisková zpráva

V Brně dne 9. 7. 2012

CZ.1.07/3.2.13/03.0003 - Kombinované vzdělávání pro pracovníky cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Společnost UTILITY CONSULT, s. r.o. v dubnu 2012 zahájila projekt v Pardubickém kraji, díky kterému se zvýší kvalifikace pracovníků cestovního ruchu, může se očekávat zkvalitnění služeb, posílení nabídky v oblasti cestovního uchu a vzroste tak zájem o Pardubický kraj jako takový. 

Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacího programu pomocí dvou hlavních pilířů:

1/ KOMBINOVANÁ FORMA ÚČASTI - kombinuje prezenční a distanční formu.

2/ KOMBINOVANÁ FORMA VÝUKY - spojuje prvky elektronické výuky, konzultací a diskusního fóra s prezenční formou výuky. 

Vzdělávací program bude sestávat ze 4 modulů. Pilotní ověření každého modulu proběhne na skupině 30 osob. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. 

Společnost UTILITY CONSULT, s.r.o., jejímiž zaměstnanci a spolupracovníky jsou významné kapacity v oboru vzdělávání, práce s lidskými zdroji a strategického řízení, se po celou dobu své historie zabývá vzděláváním, poradenstvím, zvyšováním kulturního a politického povědomí, absorpční kapacity a další obecně prospěšnou činností.