Investice do vzdělávání v Pardubickém kraji

20. 3. 2014

Tisková zpráva 

V Pardubicích dne 20. 3. 2014

V Pardubickém kraji v roce 2011 proběhla analýza potřebnosti vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu, která poukazovala na nedostatečnou nabídku kvalitního vzdělávání v této oblasti ze strany vzdělávacích institucí. 

Na tuto potřebnost zareagovala vzdělávací společnosti Utility Consult, s.r.o. a přispěla k rozšíření nabídky prostřednictvím realizovaného projektu Kombinované vzdělávání pro pracovníky cestovního ruchu v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.13/03.0003.

Odborný garant projektu Ing. Josef Novotný uvádí: „Zvýšení kvalifikace pracovníků cestovního ruchu vede ke zkvalitnění služeb a posílení nabídky, ke zvýšení konkurenceschopnosti provozovatelů a majitelů zařízení, podnikatelských i jiných subjektů, které poskytují služby cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Díky zkvalitnění služeb se zvýší zájem o jejich služby ze strany návštěvníků a klientů a zvýší se tak zájem o Pardubický kraj jako takový.“

Výstupem realizovaného projektu bylo vytvoření vzdělávacího programu, který byl složen z velmi zajímavých modulů s tématy: Základy podnikání v cestovním ruchu, Marketing v cestovním ruchu, Řízení hotelového a restauračního provozu, Rozvoj a řízení regionální turistiky. „Klíčovou vlastností vytvořeného vzdělávacího programu“, říká Josef Novotný, „je přizpůsobení se potřebám pracovníků v cestovním ruchu. To v praxi znamená, že celý vzdělávací program je maximálně efektivní a časově flexibilní pomoci kombinace prezenční 

a distanční formy výuky, která je doplněna prvky elektronické výuky, konzultací s odborníky a diskuzním fórem“. 

Projekt byl realizován v období duben 2012 až březen 2014 a vzdělávací program úspěšně absolvovalo více než 100 účastníků. Vzdělávací program, ale bude nadále pokračovat, i po skončení finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jak uvedla finanční manažerka Mgr. Nikola Žídková.  K zajištění pokračování vzdělávacího programu do značné míry přispěje zejména elektronická výuka, tzv. distanční e-learning. 

Více informací najdete na webových stránkách http://pk-cestovniruch.cz/.