Spolupořádáme Festival zdraví a pohody

1. 8. 2014

Podílíme se na realizaci čtvrtého ročníku Festivalu zdraví a pohody na brněnské přehradě v neděli 28. září 2014. U zrodu Festivalu jsme i stáli. Naší úlohou je projektové řízení přípravy a realizace akce a spravujeme celkovou její koncepci. Projektový výbor Festivalu tvoří ředitelé několika brněnských firem a organizací, kteří chtějí přímo svojí prací přispět k rozvoji občanské společnosti. Jde tak o příkladný projekt v rámci CSR.