Startupy

Sami jsme kdysi začínali, takže víme, jak je důležité začít dobře. Počáteční neúspěch a strasti na začátku nového projektu mohou srazit prvotní motivaci a víru v úspěch. Protože dobře rozumíme businessu, může pomáhat jiným a naši vývojovou a poradenskou infrastrukturu nabídnout začínajícím podnikatelům.

Zázemí pro startupy nenabízíme jen se zkušenostmi naší společnosti, ale se sílou celé podnikatelské skupiny CEBIG, a.s., jejíž vizí je "být partnerem ve světě příležitostí" a pomoc startupům a inovačním firmám je jednou z jejích klíčových aktivit.

Naše know-how je v oblasti businessu, řízení projektů, financování, marketingu, práva ad. Nabízíme ho těm nejlepším, kteří mají nápad či vidí příležitost a chtějí ji úspěšně realizovat.

Činnosti, se kterými můžeme pomoci:

 • podnikatelské poradenství a koučink
 • analýza možností komercionalizace
 • osobní vazby, kontakty
 • právní ochrana, patenty
 • investice do prvotního výzkumu
 • dotace a spolufinancování
 • řízení projektů
 • založení firmy, řízení firem
 • obchodování, marketing, trh
 • zajištění výrobních kapacit
 • lidské zdroje do firem
 • podpora kontinuálního rozvoje