Vzdělávání

Naše portfolio vzdělávacích aktivit je velmi pestré - zajišťujeme následné vzdělávání v rámci poradenských projektů i samostatné vzdělávání ve firmách a veřejných organizacích, disponujeme vlastním školícím centrem, realizujeme akreditované vzdělávací kurzy a odbornou výuku pro vysokou školu.

Vzdělávání firem a organizací

Vedle následného vzdělávání (vzdělávání v rámci poradenských aktivit a jako součást procesu změny) zajišťujeme i samostatné vzdělávání vyplývající z potřeb společnosti a její dlouhodobé koncepce rozvoje lidských zdrojů. Své služby poskytujeme komerčnímu i veřejnému sektoru. Vzdělávací metody přizpůsobujeme nejnovějším trendům a vzdělávání vytváříme na míru podle konkrétních potřeb klienta. Tam, kde je to efektivní, využíváme e-learningové nástroje; máme k dispozici e-learningový portál. Nabízíme i odbornou pomoc v otázkách plánování rozvoje lidských zdrojů a jeho financovaných ze strukturálních fondů EU.

Hlavní oblasti vzdělávacích aktivit:

 • rozvoj osobnosti
 • management
 • marketing
 • právo
 • personalistika
 • obchodní dovednosti
 • dotační vzdělávání
 • specializované kurzy pro sektor školství
 • specializované kurzy pro veřejnou správu
 • simulační tréninky Real Business English Course

 

Vzdělávací centrum

V našich prostorách máme vlastní školící centrum se třemi učebnami a dalším zázemím. Učebny jsou technicky zajištěny i pro výuku s počítači. V případě volné kapacity vzdělávací prostory pronajímáme, včetně poskytování všech souvisejících i nadstandardních služeb.

 

Kurzy  akreditované MŠMT

Máme akreditované kurzy MŠMT, které v pravidelných intervalech otevíráme pro veřejnost i zaměstnance firem a organizací. V současnosti máme akreditovány tyto kurzy:

 • Marketing se zaměřením na internetový marketing
 • Manažer se zaměřením na fundraising neziskového sektoru
 • Manažer se zaměřením na energetiku
 • Operátor digitálních tiskařských strojů

 

Vzdělávání v akademické sféře

Pro akademickou sféru zajišťujeme výuku ve dvou oblastech:

 • strategické řízení
 • projektové řízení