O nás

Jsme vývojová, poradenská a vzdělávací společnost, která realizuje své vlastní business projekty a pomáhá realizovat vize svým klientům. Úspěch našich projektů stavíme na pochopení potřeb zákazníků, vytvoření dokonalého business modelu, optimálním nastavení procesů a důsledném projektovém řízení

Více: Základní informace

Společnost UTILITY CONSULT, s.r.o. je součástí skupiny CEBIG, a.s., která je i jejím většinovým vlastníkem. CEBIG, a.s. (Central European Business and Investment Group) je investiční skupinou zastřešující široké portfolio podnikatelských aktivit v několika společnostech.

Více: Skupina CEBIG, a.s.

Odborné zaměření našeho týmu odpovídá aktivitám společnosti - ICT vývoj, projektový management, procesní řízení, business poradenství, vzdělávání a administrativa. Počet zaměstnanců je proměnlivý podle počtu a velikosti projektů a pohybuje se v rozpětí 10 až 20. 

Více: Náš tým

Výborně známe standardní metodiky, postupy a procedury, ale to nás nijak nesvazuje. Na každý problém se díváme s nadhledem, a pokud obvyklý postup nestačí, nebo plně nevyhovuje specifickým okolnostem problémové situace, hledáme jiný nebo ad hoc vytváříme vlastní metodiku, která přinese optimální řešení.

Více: Know-how

Zaměřujeme se zejména na ICT vývoj a poradenství, business poradenství, vzdělávání a poradenství startupům. Ve spolupráci s našimi partnery také realizujeme poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, marketingu / reklamy a public relations ad. Naše služby poskytujeme soukromému i veřejnému sektoru. 

Více: Reference

Naše společnost má široké portfolio aktivit a je začleněna do silné skupiny firem CEBIG, a.s. Přesto potřebujeme mít kolem sebe další partnery, kteří nám pomáhají při realizací naší vize a kterým pomáháme my. Máme to štěstí, že dlouhodobě spolupracujeme s korektními a spolehlivými partnery, které můžeme dále doporučit. 

Více: Naši partneři