Know-how

Výborně známe standardní metodiky, postupy a procedury, ale to nás nijak nesvazuje. Na každý problém se díváme s nadhledem, a pokud obvyklý postup nestačí, nebo plně nevyhovuje specifickým okolnostem problémové situace, hledáme jiný nebo ad hoc vytváříme vlastní metodiku, která přinese optimální řešení.

Naše společnost a naši spolupracovníci disponující řadou znalostí a zkušeností. Využíváme přední metodiky a koncepty v oblasti řízení projektů, procesů, organizačního rozvoje, optimalizace apod.:

 • ČSN ISO 9001:2009 – systém řízení jakosti
 • ČSN ISO 10006:2004 – systém managementu jakosti projektů
 • ČSN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu
 • ČSN ISO 27000 – systém managementu bezpečnosti informací
 • IPMA – metodika projektového řízení
 • PRINCE2 – metodika projektového řízení
 • LEAN SIX SIGMA – systém zlepšování činností
 • KAIZEN – metodika zajištění úspornějších a flexibilnějších procesů
 • BLUE OCEAN STRATEGY – metodika tvorby podnikatelského konceptu
 • BALANCED SCORECARD – systém měření výkonnosti podniku
 • RISK MANAGEMENT – metodika řízení a eliminace rizik

Naše procesy jsou certifikovány dle systému managementu jakosti ISO 9001:2009 pro poradenství, procesní a projektové řízení, vzdělávání a vývoj software pro komerční a veřejný sektor.

Naše společnost má zajištěnou profesní odpovědnosti do výše 50.000.000 korun.