Náš tým

Odborné zaměření našeho týmu odpovídá aktivitám společnosti - ICT vývoj, projektový management, procesní řízení, business poradenství, vzdělávání a administrativa. Počet zaměstnanců je proměnlivý podle počtu a velikosti projektů a pohybuje se v rozpětí 10 až 20. 

Využíváme i další externí spolupracovníky, zejména v oblasti vzdělávání.

Organizační struktura společnosti kombinuje prvky liniového a projektového řízení. Preferujeme neformální organizační kulturu v kombinaci s vynikajícími vztahy týmu a spolehlivostí jednotlivců.  

  

 

Užší tým společnosti tvoří koordinátoři jednotlivých oblastí, kteří jsou ve vazbě na zákazníky a jednotlivé odborné specialisty...

Antonino Milicia - CEO a koordinátor poradenských a vzdělávacích aktivit

Absolvoval strojírenskou technologii na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a na Fakultě podnikatelské stejné školy ekonomiku, management a právo. Zde obhájil i doktorskou disertační práci věnovanou strategickému řízení a na Nottingham Trent University s vyznamenáním titul MBA. Na Masarykově univerzitě se věnoval psychologii a dlouhodobě i problematice epistemologie. Je držitel mezinárodních certifikátů projektového řízení PRINCE, procesního řízení ITIL a řízení kvality LEAN SIX SIGMA. Pracoval jako manažer v ziskové i neziskové sféře.

Ve společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. je v pozici jednatele/ředitele, koordinuje poradenské a vzdělávací aktivity a vede tým interních konzultantů a externích spolupracovníků. Vedle toho vyučuje strategické řízení na MBA a MSc. programech na přední brněnské business škole a věnuje se dalším komerčním rozvojovým a inovačním projektům a transferu technologií. Svých znalostí a zkušeností využívá i při zapojení do veřejně prospěšných aktivit.

Svatopluk Bagara - koordinátor business development aktivit

Je absolventem MBA na Nottingham Trent University a MSc. na Brno International Business School. Za svoji kariéru v businessu disponuje mnoha zkušenostmi, zejména v oblasti obchodu a strategickém řízení firem a rozvojových projektů. Jeho oborová specializace je zejména na ICT, vzdělávání a finanční řízení SME. V současnosti se soustředí na vytvoření kvalitní podnikatelské platformy pro transfer technologií, podporu inovací a v neposlední řadě pro akceleraci start-upů a nových inovačních záměrů. Je předsedou technologické sekce Unie malých a středních podniků ČR.

Ve společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. působí jako hlavní projektový manažer ICT a koordinuje obchodní a rozvojové aktivity společnosti. Jeho stávající prioritou je rozjezd projektu IQhub. Z pozice zástupce vlastnické struktury je zodpovědný za dodržování strategie podnikatelské skupiny dceřinnými společnostmi.

Marek Bureš - koordinátor ICT aktivit a hlavní programátor

Je absolventem Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, obor Systémové inženýrství a informatika. Své vzdělání má doplněné certifikační zkouškou MS SQL – implementace a údržba a certifikační zkouškou ITIL v.3 Foundation. Své odborné zkušenosti získal v rámci pracovních pozic administrátor serverů a následně programátor a analytik software. Nyní se nadále věnuje vývoji aplikací ale i ICT poradenství a školení.

Ve společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. působí na pozici hlavního programátora, kde vede tým odborníků a podílí se na vývoji rozsáhlých systémů v rámci mezinárodních projektů. Konkrétně se jedná o programování mobilních aplikací pro tři nejrozšířenější platformy iOS, Android a Windows Phone pomocí nástrojů Xamarin. A dále také o vývoj webových a desktopových aplikací s využitím technologií a nástrojů .NET, HTML, JavaScript, CSS, WPF, WCF, Linq, XML, C#, C++ a C.

Nikola Žídková - finanční řízení projektů a projektový manažer

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství sociální a zdravotních předmětů pro střední školy a absolventkou Vyšší odborné školy sociální v Brně, obor sociální práce. Již desátým rokem se věnuje problematice projektového, finančního řízení a řízení lidských zdrojů, zejména neziskového sektoru, jak na pozici manažerské, tak na pozici odborné hodnotitelky a konzultantky.

Ve společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. působí na pozici finanční a projektové manažerky projektů ESF, EFRR a na pozici lektorky akreditovaných rekvalifikací. Zároveň externě spolupracuje s několika vzdělávacími institucemi jako lektorka a externí pedagožka.