Základní informace

Jsme vývojová, poradenská a vzdělávací společnost, která realizuje své vlastní business projekty a pomáhá realizovat vize svým klientům. Úspěch našich projektů stavíme na pochopení potřeb zákazníků, vytvoření dokonalého business modelu, optimálním nastavení procesů a důsledném projektovém řízení

Historie společnosti

Společnost UTILITY CONSULT, s.r.o. byla založena v roce 2007 se zaměřením na business poradenství. V roce 2010 vstoupila do společnosti skupina CEBIG, a.s., která se stala i jejím 80% vlastníkem; 20% společnosti drží UNIFICA a.s. CEBIG, a.s. vytvořila z UTILITY CONSULT, s.r.o. v rámci svého portfolia aktivit svoji poradenskou divizi (ICT, projektové a procesní poradenství). Postupem času získala ICT oblast na významu a UTILITY CONSULT, s.r.o. otevřela i své vlastní ICT vývojové projekty. Vedle toho v rámci celkové strategie CEBIG, a.s. rozvíjí i své aktivity v oblasti startupů a podpory inovačních business záměrů, které vyvrcholily v roce 2014 otevřením IQhubu.

Zaměření společnosti

Zaměřujeme se zejména na tyto klíčové oblasti:

  • ICT vývoj a poradenství
  • business poradenství
  • vzdělávání
  • poradenství startupům

Ve spolupráci s našimi partnery také realizujeme poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, marketingu / reklamy a public relations, při optimalizaci rozpočtového procesu a nastavení účinného vnitřního kontrolního systému v souladu s legislativou. Naše služby poskytujeme soukromému i veřejnému sektoru. Máme řadu zkušeností s poradenstvím pro všechny typy organizací veřejné správy (ústředním správním úřadům, regionální a municipální samosprávě, rozpočtovým a dalším zřizovaným organizacím). Realizujeme i aktivity v rámci CSR.

Naše společnost má zajištěnou profesní odpovědnosti do výše 50.000.000 korun. 

Naše poslání 

Spojujeme osvědčené i vlastní metody do funkčního poradenského konceptu a přizpůsobujeme je nejnovějším trendům a vlastním zkušenostem. Při řešení vycházíme z potřeb a možností klienta. Důraz klademe na porozumění problémové situaci. Zpracování analýz i návrhů neřešíme izolovaně, ale vždy v širším kontextu celkové strategie, cílů a potřeb klienta. Naše návrhy obsahují optimální nastavení procesů i důslednou komunikaci změny. Naše služby koncipujeme tak, aby byly ekonomicky efektivní. Podporujeme a povzbuzujeme klienta k dalšímu kontinuálnímu rozvoji. 

Naše filozofie

Filozofie společnosti je v souladu s naším posláním, které rozpracovává...

Naše řešení jsou vždy komplexní

Naše řešení pro klienta vždy stojí na třech pilířích: dokonalém a přitom jednoduchém a srozumitelném nastavení procesů, zdravé a dlouhodobě udržitelné ekonomice a precizní komunikaci změn a souvisejících PR aktivitách.

Přinášíme i netradiční řešení

Výborně známe standardní metodiky, postupy a procedury, ale to nás nijak nesvazuje. Na každý problém se díváme s nadhledem, a pokud obvyklý postup nestačí, hledáme nebo vytváříme nový, který přinese optimální řešení.

Na problémy se díváme jinak

Dáváme stejnou pozornost porozumění toho, jak vznikají problémy, jako jejich samotnému řešení. Jedině tak můžeme odstraňovat příčiny problémů, ne pouze jejich důsledky, a přinášet pomoc, která je pro klienta dlouhodobým přínosem.

Hledáme a využíváme příležitosti

Při řešení i dílčích problémů se snažíme objevit a využít celý potenciál klienta – všechny jeho silné stránky a existující příležitosti. Mozaiku řešení skládáme tak, abychom využili i synergie, které situace nabízí.

Statutární informace

Název společnosti: UTILITY CONSULT, s.r.o.
IČO: 27742784
DIČ: CZ  27742784
Datum zápisu: 10. srpna 2007
Spisová značka: C 55962 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo: Brno, Kolískova 15, PSČ 602 00
korespondenční adresa:  Brno, Cejl 62 PSČ 602 00
číslo datové schránky: wsp9gjh
základní kapitál: 2 500 000,- Kč (100% splaceno)  
společníci / vlastníci: 80% CEBIG, a.s., Praha, Nad štolou 951/10, PSČ 170 00, IČ: 29238188, 20% UNIFICA a.s., Brno, Příkop, PSČ 604 56, IČ: 28350847 
statutarní zástupce: Ing. ANTONINO MILICIA, PhD., MBA - jednatel